02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ออกแบบและผลิตชุดสื่อการเรียนรู้

จักรยานผลิตไฟฟ้า

  Tel. 02 944 4834   แคตตาล็อก

        ปัจจุบันจักรยานปั่นไฟฟ้าได้ถูกสร้างขึ้นมามากมาย เพื่อความสะดวกสบายของมนุษย์ นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้ว ยังสามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ได้อีกด้วย พลังงานที่ได้นั้นเป็นพลังงานสะอาด โดยใช้ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า”เป็นตัวกำเนิดไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่

        เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ดังกล่าวจะบังคับกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านวงจรภายนอก

        เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่นำมาประยุกต์ใช้กับจักรยานปั่นไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้ทำหน้าที่คล้ายกับไดนาโม การเกิดกระแสไฟฟ้านั้นก็คือเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ โดยเมื่อหมุนที่แกนเพื่อให้ขดลวดหมุน ขดลวดก็จะเคลื่อนที่ตัดกับสนามหรือเส้นแรงแม่เหล็ก เมื่อขดลวดหมุนตัดกับเส้นแรงหรือสนามแม่เหล็ก ก็จะเป็นการทำให้เพิ่มและลดความเข้มของสนามแม่เหล็กให้แก่ขดลวด ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด ตามหลักของการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

 

อุปกรณ์
        1. ชุดจักรยานออกกำลังกาย 

        2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  

        3. ตู้ควบคุม
                - อินเวอร์เตอร์ 
                - ตัวเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์
                - มิเตอร์วัดไฟฟ้ากระแสตรง
                - มิเตอร์วัดไฟฟ้ากระแสสลับ
                - แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 45 แอมป์ 

        4. มู่เล่ย์
 
        5. สายพาน

การดูแลรักษา
- ตั้งสายพานให้ตึง เมื่อเกิดการฟรีหรือลื่นขณะปั่น
- เช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ทุก5-6เดือน
- หยอดน้ำมันหล่อลื่นตามจุดหมุนต่างๆ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ
 
ข้อควรระวัง
- ไม่ควรใช้เพื่อความสนุกสนาน และทดลองว่าจะพังหรือไม่ 

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top