02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีพลังงานชุมชน

เตาย่างไก่

  Tel. 02 944 4834

เครื่องผลิตไบโอดีเซล ขนาด 50 ลิตร

เป็นเครื่องที่ผลิตมาพื่อใช้วัตถุดิบจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล มีลักษณะรูปแบบประกอบตามรายละเอียด

รายละเอียด

1. ถังผสมสำหรับใส่น้ำมันทรงกระบอก มีปริมาตรความจุขนาด 50 ลิตร ตัวถังทำจากสเตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ด้านบนมีฝาปิด ด้านล่างของถังเป็นทรงกรวย พร้อมติดตั้งบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาด 1/2 นิ้ว

2. ถังสารเคมีทรงกระบอก มีปริมาตรความจุขนาด ๕ ลิตร ตัวถังทำจากสเตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ด้านบนมีฝาปิดด้านล่างของถังเป็นทรงกรวย พร้อมติดตั้งบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาด 1/2 นิ้ว

3. ท่อเหวี่ยงสเตนเลสผสมน้ำ มันไบโอดีเซล มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 50 เซนติเมตร

4. ท่อน้ำมันไบโอดีเซล เป็นชนิดท่ออ่อนแบบไฮโดรลิค ทนต่อความร้อน และมีข้อต่อนิปเปิ้ลเหล็ก

5. การให้ความร้อน โดยใช้ฮีตเตอร์ ขนาด 1,000 วัตต์ 220 โวลต์ พร้อมระบบควบคุม

6. ปั้มมอเตอร์ ขนาด 1/2 แรงม้า 220 โวลต์ หรือขนาดที่เหมาะสม ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 50 รอบต่อนาที (rpm) ใบพัดปั๊มผลิตจากทองเหลือง

7. หลอดแก้ววัดระดับน้ำมัน สามารถทนอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 100 องศา เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร

8. โครงสร้างรองรับตัวถังผสมน้ำมัน ถังสารเคมี ปั้มมอเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อต่าง ๆ ทำจากวัสดุสเตนเลส มีล้อเลื่อนสำหรับลาก หรือเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก และสามารถรองรับน้ำหนักของถังบรรจุน้ำมันตามปริมาตรทั้งหมดได้

9. เกจวัดอุณหภูมิของถังผสมน้ำมันแบบเข็ม 0 – 200 องศาเซลเซียส

10. ติดตั้งบอลวาล์วสเตนเลสขนาด ¼ นิ้ว บนฝาถังผสมน้ำมัน

*หมายเหตุ ข้อมูลทางเทคนิค หรือ การการผลิตขึ้นอยู่กับเงื่อนการว่าจ้าง ที่ตกลงร่วมกัน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top