02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ออกแบบและติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Green House ขนาด 8 x 20 เมตร

  Tel. 02 944 4834

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจกคืออะไร?

        ระบบอบแห้ง เป็นโรงอบแห้งขนาดใหญ่ที่ออกแบบหลังคาเป็นรูปพาราโบลา ปิดบนโครงโลหะที่ตั้งอยู่บนพื้นซีเมนต์ ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนต ทำหลังคาให้แสงอาทิตย์ส่งผ่านได้ดี แต่รังสีความร้อนที่แผ่จากภายในโรงอบแห้งจะผ่านออกมาได้น้อย จึงทำให้เกิดผลเรือนกระจก(greenhouse effect) ความร้อนส่วนใหญ่จึงถูกกักเก็บอยู่ภายในโรงอบ

        โรงอบแห้งแบบนี้จึงมีชื่อเรียกว่า ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(greenhouse solar dryer)หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “พาราโบลาโดม” และเพื่อระบายความชื้นที่ระเหยออกจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบจึงมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศและมีช่องอากาศเข้าเพื่อให้อากาศไหลเข้าโรงอบทดแทนอากาศที่ถูกดูดออก โดยใช้พัดลมกระแสตรงและมีแผงโซลาเซลล์เพื่อให้กำลังไฟฟ้ากับพัดลม

ส่วนประกอบ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก

1. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. โครงสร้างรับแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต เป็นโครงสร้างเหล็กและน๊อตชุบกัลวาไนซ์
3. วัสดุหลังคาโพลีคาร์บอเนต
4. ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผ่น (Clamping) และยางรีดน้ำ
5. ช่องระบายอากาศตามแบบมาตรฐาน ให้เป็นมุ้งลวดชนิดถอดทำความสะอาดได้ โดยโครงสร้างทำจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์
6. เซลล์แสงอาทิตย์และพัดลมระบายอากาศจำนวนและขนาดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด
7. เซลล์แสงอาทิตย์และพัดลมระบายอากาศ สำหรับระบายความชื้นภายในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
*8. ระบบผลิตความร้อนเสริม (สามารถปรึกษาและติดตั้ง เพิ่มเติมได้)

ตัวอย่างงานโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Green House ขนาด 8 x 20 เมตร

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top