02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

���������������������������������������

SolarEdge Inverters SE25K / SE27.6K

  Tel.02 944 4834   แคตตาล็อก

อินเวอร์เตอร์แบบสามเฟส SE25K - SE27.6K

ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า(Power optimizer) โดยเฉพาะ

- ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า (ร้อยละ 983%)
- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์มือถือ ผ่านแอพพลิเคชั่น SolarEdge SetApp
- มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และง่ายต่อการติดตั้ง
- การติดตามผลในระดับแผงแบบติดตั้งภายในอุปกรณ์
- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอีเธอร์เน็ต หรือเครือข่ายไร้สาย
- มาตรฐาน IP65 - สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- อินเวอร์เตอร์แบบแรงดันไฟฟ้าคงที่สำหรับสตริงแบบยาว
- การบริหารจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะ
- อุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาความปลอดภัยจากไฟฟ้า DC - ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์การติดตามผลในระดับแผงแบบติดตั้งภายในแยกวงจรไฟฟ้า DC
- อุปกรณ์เสริมสำหรับป้องกันไฟกระชาก และฟิวส์สำหรับไฟ DC

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top