02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

เครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด 50 ลิตร

  Tel. 02 944 4834

เครื่องผลิตไบโอดีเซล ขนาด 50 ลิตร

ชุดผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ขนาด 50 ลิตร เป็นอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้วัตถุดิบจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว นำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล
มีรายละเอียดดังนี้

1. ถังสำหรับเก็บน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ทำจากจากวัสดุโพลีเอทิลีน (polyethylene) โดยมี ปริมาตรขนาด ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร และติดตั้งตะแกรงสำหรับกรอง ตะกอนจากน้ำมันพืช
2. ถังหม้อต้มทำจากวัสดุ สแตนเลสมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีปริมาตรไม่น้อย กว่า 50 ลิตร และติดตั้งใบกวนสำหรับกวนน้ำมัน ในกระบวนการผลิต มีขารองรับถังสูง 30 เชนติเมตร
3. มอเตอร์มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.25แรงม้า และมีใบกวนที่ทนต่อความร้อนได้มากว่า 50 องศาเซลเซียส
4. ท่อน้ำมันไบโอดีเซล เป็นชนิดท่ออ่อนแบบไฮโดรลิค ทนต่อความร้อน และมีข้อต่อนิปเปิ้ลแบบเหล็ก
5. การให้ความร้อนของถังหม้อต้โดยใช้ฮีตเตอร์ ทำความร้อนในการต้มน้ำมันพืชได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ 220 โวลต์ พร้อมระบบควบคุมการทำงาน
6. ปั้มมอเตอร์ขนาด 1/2 แรงม้า 220 โวลต์ หรือขนาดที่เหมาะสม ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 50 รอบต่อนาที ใช้สำหรับหมุนเวียนสารในระบบ
7. เกจวัดอุณหภูมิ เป็นแบบเข็ม โดยสามารถวัดอุณหภูมิในช่วง 0-200 องศาเซลเชียส
8. บอลวาล์วที่ใช้ในระบบ ทำจากวัสดุสแตนเลส
9. ถังพักสาร ทำจากวัสดุสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งหัวพ่นน้ำใช้สำหรับล้างน้ำมันไบโอดีเซล
10. ถังสารเคมี ทำจากวัสดุสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลิตร ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
11. โครงสร้างรองรับชุดผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ทำจากวัสดุเหล็กชุบกัลวาไนซ์หรือซุปกันสนิมโดยโครงต้องสามารถรองรับน้ำหนักชุดผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้
12. ถังสำหรับเก็บน้ำมันไบโอดีเซล ทำจากวัสดุ ทำจากจากวัสดุ (polyethylene) โพลีเอ ทิลีน โดยมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
13. งานส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ชั้นวางผลิตภัณฑ์ และน็อตยึด ให้เป็นไปแบบมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

*หมายเหตุ ข้อมูลทางเทคนิค หรือ การการผลิตขึ้นอยู่กับเงื่อนการว่าจ้าง ที่ตกลงร่วมกัน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top