02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

เตา LPG ประสิทธิภาพสูงพร้อมที่ครอบ

  โทร. 02 944 4847   แคตตาล็อก

เตา LPG ประสิทธิภาพสูง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ต้ม อุ่น นึ่ง ผัด ใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) เป็นเชื้อเพลิง
ในการเผาไหม้ภายในห้องเผาไหม้เพื่อผลิตความร้อนใช้หุงต้มอาหารเพื่อลดปริมาณการใช้แก๊สหุงต้ม
และสามารถลดปริมาณการใช้แก๊สได้ไม่น้อยกว่า 10%

ส่วนประกอบ

1. แท่นวางกระทะ ทำจากวัสดุประเภทสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. และตัวเส้า
    ทำจากสแตนเลสกล่อง ขนาด ½” x ½” ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. จำนวนและขนาดตามแบบ
2. ชุดป้องกันความร้อนสูญเสีย สามารถรองรับขนาดของกระทะไม่น้อยกว่าเบอร์ 24
     ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  ผนังด้านนอก และผนังด้านใน ทำจากวัสดุประเภทสแตนเลส
     หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ระหว่างผนังด้านใน และผนังด้านนอกใช้วัสดุซีเมนต์ทนไฟ CAST 13
    (SRIC) ISO 9001 เพื่อป้องกันความร้อนสูญเสีย จำนวนและขนาดตามแบบ
3. ขาตั้งเตา LPG ประสิทธิภาพสูง ทำจากวัสดุประเภทโลหะ จำนวนและขนาด   ตามแบบ
4. หัวเตา LPG ประสิทธิภาพสูง ทำจากเหล็กหล่อคุณภาพดี ประกอบด้วย 5 ส่วน
    ตัวเรือนทำจากเหล็กหล่อ แหวนสำหรับประคองเปลวไฟ ทำจากเหล็กหล่อ แผ่นบน ทำหน้าที่
     กำหนดทิศทางเปลวไฟ ทำจากเหล็กหล่อ แผ่นล่างทำหน้าที่เป็นห้องเผาไหม้ ทำจากเหล็กหล่อ
     และหัวฉีดแก๊ส ทำหน้าที่ฉีดแก๊สเข้าห้องเผาไหม้
5. ข้อความและเนื้อหาที่ระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความสูง และความหนา
    ของลักษณะข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะทุกข้อให้สามารถมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 5%
6. งานทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานงานด้านวิศวกรรม

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top