02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 1,000 วัตต์

  โทร. 02 944 4847   แคตตาล็อก

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1,000 วัตต์ แบบเคลื่อนที่ได้

ส่วนประกอบหลัก

1. แผงโซล่าเชลล์ ขนาด 340 วัตต์ จำนวน 3 แผง ต่อวงจรแบบอนุกรม
2. ปั๊มน้ำ ขนาด 0.7 แรงม้า
3. ขนาดท่อน้ำออก 1 นิ้ว
4. ตัวรถรุ่นใหม่ โครงสร้างรองรับเป็นวัสดุหล็ก ติดตั้งล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
มีโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำจากเหล็กฉาก สามารถเลื่อนปรับองศาได้
ทาสีโครงสร้งด้วยสีกันสนิม

การนำไปใช้งาน
1. ปริมาณน้ำสูงสุด 300 ลิตรต่อชั่วโมง ( วัดที่หน้าปั๊ม )
2. ส่งน้ำแนวราบ แนะนำไม่เกิน 50 เมตร
3. ระยะทางที่ไกลขึ้นหรือความสูงที่มากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำลดลง

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top