02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ส่งมอบ ระบบ(ตู้)อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร

  ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ส่งมอบ ระบบ(ตู้)อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


หลักการทำงาน

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้หลักการไหลเวียนอากาศร้อน เพื่อระบายความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติ เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านแผ่นโพลีคาร์บอเนต จะเกิดความร้อนสะสมไว้ ทำให้อุณหภูมิภายในตู้อบแห้งสูงขึ้นประมาณ 60 องศาเซลเซียส อากาศร้อนในตู้อบจะถ่ายเทความชื้น ทีมีอยู่ในอาหารให้ระเหยออกมา

เกิดการลอยตัวสูงขึ้นออกไปทางช่องลมด้านบนของตู้อบแห้ง อากาศเย็นที่อยู่ภายนอกจะไหลเข้าทางช่องลมของตู้ อบแห้งแทนที่อากาศร้อน เป็นการถ่ายเทความชื้นให้กับอาหารได้

คุณลักษณะ

1.ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

2.พื้นที่หน้าตัดเป็นรูปทรงโค้งปิดคลุมทุกด้านด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต

3.ส่วนฐานของพื้นตู้อบแห้ง มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 X 2 เมตร

4.หลังคาของระบบมีลักษณะเป็นเหล็กรูปโค้งยึดติดกับปลายเสา ส่วนฐานของพื้นตู้อบแห้ง

5.เสาเหล็กดังกล่วยึดติดกับล้อสำหรับเคลื่อนย้าย

6.ด้านข้างมีเหล็กยึดติดกับโครงหล็กรูปโค้งสำหรับยึดแผ่นโพลีคาร์บอเนต ด้านหน้ามีประตูสำหรับเปิดปิด

7.ด้านหลังมีพัดลมระบายอากาศเพื่อดูดความชื้นภายในระบบอบแห้งออกสู่ด้านนอกใช้กำลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

8.ภายในมีชั้นตะแกรงสำหรับวางผลิตภัณฑ์

9.โครงสร้างเหล็กเคลือบด้วยวัสดุกันสนิม และเคลือบด้วยสีดำด้าน หรือ สแตนเลส ตามข้อกำหนด
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top