02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ผลงานของเรา

ส่งมอบงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1,000 วัตต์ แบบเคลื่อนที่ได้

  ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ส่งมอบงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1,000 วัตต์ แบบเคลื่อนที่ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ สามารถสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้า สามารถทำงานได้ทุกที่แม้พื้นที่ห่างไกล

ส่วนประกอบหลัก

1. แผงโซล่าเชลล์ ขนาด 340 วัตต์ จำนวน 3 แผง ต่อวงจรแบบอนุกรม

2. ปั๊มน้ำ ขนาด 0.7 แรงม้า

3. ขนาดท่อน้ำออก 1 นิ้ว

4. ตัวรถรุ่นใหม่ โครงสร้างรองรับเป็นวัสดุหล็ก ติดตั้งล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย / มีโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทำจากเหล็กฉาก สามารถเลื่อนปรับองศาได้ / ทาสีโครงสร้งด้วยสีกันสนิม

การนำไปใช้งาน

1. ปริมาณน้ำสูงสุด 300 ลิตรต่อชั่วโมง ( วัดที่หน้าปั๊ม )

2. ส่งน้ำแนวราบ แนะนำไม่เกิน 50 เมตร

3. ระยะทางที่ไกลขึ้นหรือความสูงที่มากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำลดลง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top