02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

เทคโนโลยีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ : มีทั้งโรงอบแห้ง สำหรับผู้ที่มีพื้นที่เพื่อก่อสร้าง และตู้อบแห้ง ที่ออกแบบมาให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก...

เพิ่มเติม...
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

การประยุกต์นําแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำ ซึ่งต้องใช้วิศวกรผู้ชำนาญการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่...

เพิ่มเติม...
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นการนำเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มาเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน ไฟฟ้าเพื่อใช้ในระดับครัวเรือน ระดับอุตสาหกรรม และ โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์...

เพิ่มเติม...
ระบบ Monitoring และระบบควบคุม

ระบบ Monitoring และระบบควบคุม

เทคโนโลยีระบบ Monitoring สร้างขึ้นด้วยมาตรฐานและครอบคลุมเต็มรูปแบบ ตามความต้องการ Data Center มีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลโดยระบบฮาร์ดแวร์มาตรฐานสูง...


เพิ่มเติม...

สินค้าขายดี

สินค้าแนะนำ

ผลงานบางส่วนของเรา

ผลงานบางส่วนของเรา (วิดีโอคลิป)

Top