02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

เทคโนโลยีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ : มีทั้งโรงอบแห้ง สำหรับผู้ที่มีพื้นที่เพื่อก่อสร้าง และตู้อบแห้ง ที่ออกแบบมาให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก...

เพิ่มเติม...
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

การประยุกต์นําแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำ ซึ่งต้องใช้วิศวกรผู้ชำนาญการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่...

เพิ่มเติม...
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นการนำเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มาเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน ไฟฟ้าเพื่อใช้ในระดับครัวเรือน ระดับอุตสาหกรรม และ โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์...

เพิ่มเติม...
เตา LPG (เทคโนโลยีพลังงานชุมชน)

เตา LPG (เทคโนโลยีพลังงานชุมชน)

เตา LPG ประสิทธิภาพสูงพร้อมที่ครอบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ต้ม อุ่น นึ่ง ผัด ที่แก๊สหุงต้ม (LPG) เป็นเชื้อเพลิง สามารถลดปริมาณการใช้แก๊สได้ไม่น้อยกว่า 10%...


เพิ่มเติม...

สินค้าขายดี

สินค้าแนะนำ

ผลงานบางส่วนของเรา

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG

ผลงานบางส่วนของเรา (วิดีโอคลิป)

Top